Informace

Kde najít Čejov + mapa Čejova

9. října 2007 v 19:09
mapy Čejova
Kde hledat Čejov:

Kontakt

9. října 2007 v 18:57
SDH Čejov
Velitel MH: Karel Maleček
Velitel SDH Čejov: Miloslav Koudelka
(Čejov 189)
Starosta SDH Čejov: Bohumil Svoboda
(Čejov 195)
Obec Čejov
OÚ Čejov
Čejov 191
39601 Humpolec
e-mail: cejov@wo.cz
Starostka: Jana Maršíková
Autor stránek:
Stáňa Bartáková
ICQ: 303117713

Historie SDH Čejov

12. listopadu 2006 v 10:12
Podle zápisů v hasičském archivu usnesl se r.1890 obecní výbor, aby se zřídil v obci, čítající 104 čísla, hasičský sbor.Obec koupila novou čtyřkolovou ruční stříkačku za 500 zlatých. Zvoleno bylo čtyřčlenné komité, které se mělo o založení sboru postarat. První členové se přihlásili, bylo jich 12 a sbor začal cvičit každou neděli, byla zakoupena výstroj pro 12 členů za 138 zlatých.V této době, a to od roku 1891 vznikalo v obci hodně požárů obytných i hospodářských stavení. Za oběť padlo např. 20.5.1891 osm statků a tělocvična s dřevníkem místní školy. Protože stará ruční stříkačka nevyhovovala, bylo obecním zastupitelstvem 1. února 1925 schváleno zakoupení nové motorové stříkačky. Obec Čejov měla v té době první motorovou stříkačku z okolních vsí. Na nedostatek činnosti si místní hasiči v té době nemohli stěžovat. V obci vzniklo až do roku 1950 47 požárů. Rok 1950 se stal jakýmsi mezníkem, jímž skončily na delší dobu v obci požáry. V roce 1957 byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice a svépomocí byl také vybudován sušák na hadice. Hasiči pořádali kulturní akce, jako např. při kácení májů, spolupůsobili při dožínkách pořádaných JZD. Konali pravidelná cvičení a účastnili se soutěží. V roce 1958-1967 se podíleli na výstavbě nového kulturního domu, na výstavbě nové víceúčelové vodní nádrže a odpracovali 16000 brigádnických hodin, z toho 13260 zdarma. V roce 1976 byla dokončena budova víceúčelového zařízení v obci, kde místní hasiči získali novou hasičskou zbrojnici s elektrickým vytápěním, sklad na výstrojní a výzbrojní materiál i kancelář. V roce 1980 sbor pořádal 90. let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí byla okrsková soutěž požárních družstev, ve které jsme byli zastoupeni jedním družstvem mužů, družstvem žen a dvěma družstvy žáků. Oslavy byly zakončeny ukázkou techniky hasičů z Humpolce. sbor se dlouhodobě věnuje výchově mladých, tj. celoročními soutěžemi ve hře Plamen. Při práci s mladými bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a tím je připravována záloha pokračovatelů hasičských tradic. Sbor získal od obce starou budovu bývalého MNV, kde členové místní organizace na jaře roku 1985 zahájili přestavbu pro účely klubovny s kuchyní. V zadní části budovy vybudovali moštárnu na zpracování ovoce. Za rok byla oprava budovy z větší části dokončena a slouží členům všech složek obce i široké veřejnosti. V posledních letech se práce sboru hodně zaktivizovala, a to i pokud jde o pomoc humpoleckým hasičům při lokalizaci a likvidaci požáru v okolí. Rovněž se provádějí námětová cvičení v obci za účasti okolních sborů. O práci ve sboru byl stále velký zájem a každý rok bylo přijato několik nových členů. V roce 1987 zemřel pan Josef Vondra, dlouholetý předseda našeho sboru, který se hodně zasloužil o rozvoj naší organizace. Na jeho počest se uskutečnil v roce 1988 první ročník memoriálu o putovní pohár, který je od té doby každým rokem. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 4 družstva žáků.
 
 

Reklama
Reklama